ev_kiralarken

Kiracı ve kiraya veren arasındaki hukuki problemler çok sıklıkla karşımıza çıkar , bunun içindirki devlet zaman zaman hukuki düzenlemelere gidip bu olayları aza indirme eğilimindedir.Bu konuyla ilgili düzenlemeler borçlar Kanununda ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda bulunmaktadır.

Bizim toplumumuzda kira ilişkileri zaman zaman herhangi bir yazılıbelge olmadan yapılmaktadır buda ilerisi için anlaşmazlıkları çözme konusunda sıkıntı yaratmaktadır.

Kiracı ile ev sahipleri arasındaki problemler çok çeşitlilik göstermektedir , başlıca kira gecikmesi, zam miktarındaki anlaşmazlık evde yapılması gereken zorunlu masraflar , tahliye istemleri sayılabilir.

Kira kontratı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Bir yer kiralarken yada kiraya verirken genelde yapılan hata, uzun sürecek bir ilişkinin, başından düşünülmesi gereken şeyleri düşünmememizdir.Bu hataya düşmemek için işin başında bütün olasılıklar düşünülüp yazılı bir sözleşme yapılmalıdır.

Sözleşmede üzerinde durulması gereken noktalar:

 • Kira bedeli ( anlaşılır bir şekilde rakam ve yazı ile yazılmalıdır)

 • Kira süresi ( kesin tarihle belirtilmelidir.)

 • Kira bedelinde yapılacak artış (Kanunun ön gördüğü şekilde belirlenip yazıya dökülmelidir)

 • Depozito ( Kiralanan yerin durumuna göre karşılıklı mütabakatla belirlenmelidir)

 • Kiralanan yerin kullanım amacı.( Net bir şekilde sözleşmede yazılmalıdır; iş yeri, mesken gibi)

 • Kiralanan yerin durumu ( bu konu üzerinde dikkatle durulup, iyi normal gibi genel ifadeler kullanmadan net ve açık şekilde artıları ve eksileri belirlenmelidir)

Sık karşılaşılan anlaşmazlıklar:

 • Kira bedelinin belirlenmesi:

Kira bedeli kiraya veren tarafından belirlenir borçlar kanununda serbest irade ile kurulan sözleşmedir şeklinde adlandırılır. Bu sebepten dolayı kiralayan bu konuda herhangi bir talepte bulunamaz hukuki olarak.

 • Kira artışları:

6570 sayılı Kanunun 9. Maddesine göre; “kira mukavelelerinde; bu kanunun kira bedellerinin tayinine mütaalik hususlarda kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.”

Kanun kira artışlarının adaletli olması için TEFE deki artışa uygun olarak yapılmasını öngörmüştür.Yapılan sözleşmede bun üstü bile yazıyor olsa hukuken kanunun öngördüğü miktar uygulanılmalıdır.

Kanun kiraya verene mahkemeye başvurarak, değişen hayat şartlarına göre kira bedelinin arttırılması davası açma imkanını sağlar. Bu gibi davalarda hakim emsal mecurları da dikkate alarak mal sahibi lehine bir artışın yapılması kararı verebilir.

 • Kira bedelinin gecikmesi:

  Yasanın 7. Maddesi uyarınca ; “Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,tahliye davası açabilirler. ”

  Gayrimenkul sahibi bir kira sözleşmesi döneminde iki defa olmak üzere kira bedelini geç alır ise tahliye davası açma hakkına sahiptir. Bu davayı açabilmek için mal sahibinin noter aracılığı ile ihbarda bulunması ve kira bedelindeki gecikmelerin aynı sözleşme döneminde yapıldığını ispatlaması gerekmektedir.

 • Kiralanan yerin kullanım amacının değiştirilmesi:

  Kanunen sözleşme esas alınarak karar verilir sözleşme şartlarına uyulmazsa tahliye kararı alınabilir.

 • Evcil hayvan beslemek:

  Kanunda evde evcil hayvan besleme ile ilgili kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kat mülkiyeti kanununa göre komşular birbirlerini rahatsız edecekleri her türlü davranıştan uzak durmalıdırlar, evde besldiğiniz hayvan fiziki olarak Ya da gürültü açısından diğer kat maliklerini rahatsız ediyor ise ve karşıtaraf bunu mahkemede kanıtlar ise beslenen hayvanın mekandan çıkarılmasına karar verilir.

  1997 yılında açılan bir davada 9. yargıtay dairesinin verdiği karar evde hayvan beslemenin tekbaşına tahliye kararı aldıramıyacağına, ancak hayvanın verdiği bir zararın tespiti durumunda tahliye kararı verileceği yönündedir.

Satılık gayrimenkul sayımız site ile sınırlı değildir. Farklı alternatifler için arayınız.

logo bottom 
Emlak
Yatırım
Asistanlığı

Çağlayan mah. Barınakar Bul. 49,
Yenerkardeşler Ap. Daire No: 4
Antalya
contact
  
  + 90 554 571 29 21 
 info@estatextra.com